“We geloven dat een stad afvalvrij kan zijn”, vertelt Sabine Biesheuvel over BlueCity in Rotterdam. Het aan de Maasboulevard gevestigde bedrijf richt zich op het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. Een economie die inzet op innovatief ondernemerschap en nieuwe businessmodellen die dat ondersteunen. “We spreken ook wel over de ‘blauwe economie’.”

Waar staat BlueCity voor?

BlueCity kun je zien als een stad in het klein waar veel van de faciliteiten aanwezig zijn zoals de stad Rotterdam ze kent: wonen, werken, kantoren en entertainment. Een voorbeeldstad die circulair is gebouwd en ook circulair wordt gebruikt. We hebben hiervoor 12.000m2 tot onze beschikking.”

De metropoolregio wil een van de eerste volledig circulaire regio’s ter wereld worden. Hoe kijkt BlueCity aan tegen de transitie naar een volledig circulaire regio?

“Uiteraard staan we helemaal achter de ambitie om als metropoolregio volledig circulair te opereren. Natuurlijk is dit heel complex, maar ik ben van mening dat we ‘gewoon moeten beginnen’. Ik zie alleen maar kansen, maar we moeten wel wat gaan doen in plaats van hangen in plannen en strategieën. BlueCity is daar een voorbeeld van.”

Welke kansen zie je?

“Ik zie vooral veel kansen op het gebied van circulair ontwerpen, goede ontwerpers of ontwerpcentra die goede producten ontwerpen die mensen ook willen kopen. [red.: Denk bijvoorbeeld aan ontwerpen die rekening houden met een slimme demontage van het product, zodat de onderdelen opnieuw te gebruiken zijn.] In de bouw is een wereld te winnen. Circulair bouwen wordt nu nog weinig gedaan, maar is enorm kansrijk. De haven speelt ook een essentiële rol. We zijn nu bezig met het in kaart brengen van reststromen in de stad. Ook heel kansrijk.”

En welke uitdagingen?

“We denken snel te complex en te groot. We hebben vooral veel ondernemerschap nodig, jonge bedrijven die in de basis circulariteit omarmen. Er zijn veel start ups met vaak lokale productie, maar scale ups zien we nog relatief weinig. Er is een spanningsveld tussen lokale productie van (circulaire) producten en het op grote schaal produceren ervan. Hele grote bedrijven en kleine bedrijven kunnen daarin samenwerken, een zogenoemd hybride model.” We hebben bijvoorbeeld partnerships met onder andere PricewaterhouseCoopers en ENGIE. Samen met hen werken we aan innovaties die voor zowel hen als ons bedrijfsmodel interessant zijn. Dat gaat van bepaalde experimenten met verschillende soorten zonnepanelen tot aan circulair accounting.”

Wat kunnen bewoners van de regio bijdragen aan de circulaire revolutie?

“Ik geloof niet zozeer in het opleggen van lessen of informatie aan burgers/consumenten. Wel moeten we met elkaar meer stilstaan bij de producten die we kopen en welke invloed ons koopgedrag heeft. Aan de basis daarvan staat voor mij het aanbod in de juiste producten. Als deze circulair zijn ontwikkeld, dan worden ze na dit leven, gewoon weer opnieuw opgenomen in de keten.” 

En hoe doet BlueCity dit?

“We starten dit jaar met een consortium voor het bouwen van een circulaire shortstay. In dit hotel-achtige concept, dat uiteraard volledig circulair ontworpen en gebouwd is, ervaar je straks wat het is om afvalvrij te leven en dus ook hoe de afvalstromen die er nog zijn, circulair verwerkt worden. Je kunt dit gewoon als particulier huren of voor je zakelijke relaties.”