Een circulair gebouwde omgeving is als een natuurlijk systeem. De gebouwen zijn demontabel voor hergebruik, zodat grondstoffen niet verloren gaan. Ook worden materialen weer op een hoogwaardige manier terug in de keten gebracht. Verder maak je geen gebruik van verklevende of versmeltende technieken, zoals lijmverbindingen, die het uit elkaar halen van materialen onmogelijk maakt. Zo is PUR-schuim een absolute doodzonde bij circulair bouwen.

Door: Matthijs Timmers | Dutch Green Building Council

Circulair bouwen richt zich op dit moment met name op het materiaalgebruik. Dus het gebruiken van bestaande materialen in een nieuw gebouw. Maar in de huidige bouwpraktijk is dit nog veelal het verlengen van een lineaire economie’. Circulair bouwen moet juist gaan om het ontwerpen en bouwen van een gebouw op een dusdanige manier dat de materialen en producten in een gebouw eenvoudig een nieuwe cyclus kunnen starten. Om die reden wordt er al nagedacht over de flexibiliteit van gebouwen en of ze demontabel zijn. In de praktijk komt het regelmatig voor dat demontabele gebouwen op een ‘reguliere’ manier worden gesloopt. Dat is natuurlijk zonde.

Meten = weten

Dutch Green Building Council is met Metabolic, SGS Search en Circle Economy het project Circular Buildings gestart. Met steun van de Redevco Foundation onderzoeken we op welke wijze circulariteit in de gebouwde omgeving kan worden geïntegreerd. We zijn samen op zoek naar een gemeenschappelijke taal voor circulair bouwen. Het moet meetbaar worden wat we nu verstaan onder circulair bouwen, zodat de bouw- en vastgoedsector handvatten krijgen om volgens dezelfde methodiek te werken.

Duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL

BREEAM-NL is een holistisch keurmerk dat duurzaamheid breed benadert. Dus niet alleen energie, maar ook onderwerpen als gezondheid, ecologie, afval en materialen. Voor het project Circular Buildings is BREEAM-NL een van de uitgangspunten. Het keurmerk heeft al veel circulaire elementen in zich. Met name op het gebied van materiaalgebruik wordt al nagedacht over circulariteit. De verwachting is wel dat na grondig onderzoek nog genoeg circulaire elementen aan het bestaande BREEAM-NL systeem kunnen worden toegevoegd.

De circulaire gebouwen van Nederland

Helaas zijn er nog weinig voorbeelden bij ons bekend (en volgens de te ontwikkelen definitie van circulair bouwen) in de regio Rotterdam en Den Haag. In de regio Amsterdam is er het circulaire paviljoen van ABN Amro. In Duiven is er het kantoor van Alliander. In Limburg staat het meest duurzame kantoor ter wereld volgens BREEAM waar ook heel circulair is gedacht.

Gaat circulair bouwen ook toegepast worden op woonwijken?

Zeker, er zijn initiatieven in de woningbouw waarbij de principes van circulair bouwen worden toegepast. Een goed voorbeeld ervan is de woonwijk op Heijplaat in Rotterdam, naar eigen zeggen de eerste circulaire woonwijk van Nederland.


Dutch Green Building Council

De Dutch Green Building Council is ontstaan op initiatief van de bouw- en vastgoedmarkt met als doel om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Daarvoor vond de markt het noodzakelijk om een taal te creëren voor wat we nu precies verstaan onder een duurzaam gebouw. Dat werd het duurzaamheidskeurmerk BREEAM, een van origine Brits keurmerk dat door de Dutch Green Building Council naar Nederland is gehaald en geschikt is gemaakt voor de Nederlandse situatie. Later is de Dutch Green Building Council zich meer gaan profileren als maatschappelijke kennis- en netwerkorganisatie die partijen bij elkaar brengt om samen te transitie naar een circulaire economie te versnellen.

 

1 antwoord

Reacties zijn gesloten.