Het Merwe Vierhavenkwartier in Rotterdam is in transitie: de oude haven is niet langer geschikt voor de huidige generatie containerschepen. Het wordt dan ook getransformeerd tot een gebied waarin innovatie en creativiteit hoogtij vieren. Pionierende bedrijven die bijdragen aan de nieuwe economie en de toekomstige maakindustrie kunnen zich er vestigen. Een van die bedrijven is de Floating Farm: een drijvende boerderij met koeien op het water van de Nieuwe Maas. In 2012 ontstond het idee voor dit melkveebedrijf in het havengebied. Hoe staat het er nu voor? Minke van Wingerden van Beladon, een van de initiatiefnemers van het project, is aan het woord.

“Dit jaar lopen de eerste koeien in de Merwe4Haven. Courage, Uit Je Eigen Stad (UJES) en Beladon zijn samen de initiatiefnemers van het project. Beladon heeft het idee gelanceerd en daarvoor Courage en UJES benaderd om mee te doen. Deze Floating Farm in het M4H-gebied is de eerste drijvende zuivelboederij die werkelijkheid wordt en dat pakken we gezamenlijk aan.”

Wat brengt de Floating Farm naar Merwe 4Haven?

“Wij hopen dat we één van de katalysatoren zijn in het gebied die een transitie op gang brengen richting een innovatieve en inclusieve gemeenschap. De Floating Farm is een innovatief drijvend melkveebedrijf en we vinden dierenwelzijn en duurzaamheid belangrijk. Verder willen we aantonen dat zoiets economisch rendabel is, we brengen voedselproductie dichtbij de consument en daarmee hebben we ook een educatieve waarde voor jong en oud.”

Waarom een melkveebedrijf in de stad?

“De Floating Farm neemt de huidige voedselproductie onder de loep en realiseert een andere aanpak. Onze planeet staat namelijk onder hoge druk. Klimatologische veranderingen, snel groeiende wereldbevolking, urbanisatie en milieuvraagstukken vragen om transitie. De meeste mensen wonen in steden en die worden alleen maar drukker. Om onze steden op duurzame wijze te voeden moeten we op zoek naar nieuwe voedselsystemen. Door voedsel dichtbij de stedelingen te produceren verklein je de voetafdruk en spelen we in op het feit dat het aantal vierkante meters vruchtbare landbouwgronden jaarlijks afneemt. Voedsel produceren op het water is bovendien klimaat-adaptief, zoals we dat noemen. Dat wil zeggen dat het onafhankelijk is van de hoogte van het water. Een noodzaak, nu het waterniveau onomkeerbaar stijgt door de smeltende ijskappen.”

Wat betekent dit voor de huidige agrosector?

“De Floating Farm is een ontwikkeling die het landschap in de huidige agrosector drastisch gaat veranderen. Wij kijken bijvoorbeeld anders naar mest en naar grondgebondenveehouderij. Ook gaan we reststromen uit de stad gebruiken om onze koeien te voeren in plaats van voer uit andere landen te halen. We noemen deze eerste boerderij ons Living Lab. Dat betekent dat er altijd geëxperimenteerd wordt met nieuwe technieken en inzichten.  Door het toepassen van de nieuwste technologie wordt het boerenbedrijf aantrekkelijk gemaakt voor de jeugd. De bedrijfsopvolging in de agrarische sector is een probleem. Veel jongeren kiezen voor een andere toekomst. Dit is een bedreiging voor de agrarische sector. We moeten de sector opnieuw aantrekkelijk en sexy maken. Innovaties helpen daarbij.”

Hoe ziet de Floating Farm eruit?

“De Farm bestaat uit drie ‘gestapelde landschappen’. De eerste laag is een uitermate stabiel drijflichaam dat mede dankzij maritieme technologie is ontwikkeld. Daarbovenop is een procesvloer gestapeld waar de zuivelproductie plaatsvindt, water wordt gezuiverd en mest wordt verwerkt. Bovenop is een koeientuin met een aantrekkelijk verblijfsklimaat voor de koeien.”

Kunnen we het zelf ook zien?

“Het hele project en dus ook het voedselproductieproces is toegankelijk voor publiek. De uitdaging is om zoveel mogelijk circulair en zelfvoorzienend te zijn. Hoe we zelf energie gaan opwekken, water zuiveren, de koeien voeren met de restproducten uit de stad en de mest verwerken leggen we uit op de Floating Farm zelf.”