De Rotterdamse Energiecoöperatie Blijstroom maakt het voor alle bewoners van de stad mogelijk om energie te halen uit eigen zonnepanelen. Dat gebeurt gezamenlijk in verschillende wijken. Voor wie dit ideaal is? Voor hen die zich verantwoordelijk voelen voor het voortbestaan van de aarde. De organisatie waarschuwt op de website wel voor bijwerkingen: “Pas op! Je krijgt dat lekkere gevoel van daadkracht. Je hoort ineens bij een netwerk van goedgemutste rasoptimisten. Je helpt Rotterdam aan een gezonde toekomst.”

Wat is de rol van de Rotterdammer in de energietransitie? Dat was de leidende vraag bij de oprichting van Energiecoöperatie Blijstroom in Rotterdam. Op welke manier kunnen Rotterdammers zelf bijdragen aan de ‘energieneutrale’ toekomst van hun stad? Hoe zorgen we dat die transitie ons niet overkomt, dat we er onderdeel van zijn en er uiteindelijk ook de vruchten van plukken? De coöperatie is daarmee ook een antwoord op een zoektocht naar eigenaarschap in de energietransitie.

In juni dit jaar is het eerste collectieve zonnedak met ruim 50 investerende buurtgenoten gerealiseerd; volgende daken zijn onderweg. Dat levert niet alleen lokale groene energie op met een rendabele businesscase – het is ook iets wat mensen gewoon leuk en interessant vinden om samen te doen.

Paneel op afstand

Vanaf juni 2017 produceert dit coöperatieve zonnedak elektriciteit voor haar investeerders. Het zijn investeerders die de ambitie delen om op een duurzame manier gedeeltelijk of geheel zelfvoorzienend te worden in hun elektriciteitsgebruik. Voor veel inwoners van Rotterdam geldt dat zij niet over een eigen dak beschikken of een dak hebben dat minder geschikt is voor zonnepanelen. Blijstroom biedt de mogelijkheid aan om delen van een zonnepaneel, paneeldelen, te kopen. Samen vormen alle paneeldelers een coöperatie rond het zonnedak met een collectieve zonnestroom-installatie waarin gezamenlijk is geïnvesteerd. Die investering verdien je terug. Na maximaal 11 jaar pak je zelfs rendement. Hoe gaaf is dat: je maakt winst door Rotterdam en de wereld aan een schone toekomst te helpen.

Tweede zonnedak in zicht

De 192 panelen op het eerste collectieve zonnedak wekken 45.000 kWh per jaar op. Dit zorgt voor 25.000 kilo minder CO2-uitstoot per jaar. Het tweede zonnedak moet in het voorjaar van 2018 opgeleverd worden. Wanneer het tweede veld op het dak aan de Ackerdijkstraat is geïnstalleerd, wordt er samen met de locatie Noorderhavenkade jaarlijks ruim 50 ton CO2-emissie bespaard. Op deze manier draagt Blijstroom bij aan vertraging van de opwarming van de aarde en verzuring van de oceanen.

De ambitie om bij te dragen aan een energieneutraal Rotterdam

Ondertussen wordt er gezocht naar nieuwe locaties voor de volgende zonnedaken en vervult Blijstroom daarmee haar ambitie om een steeds groter steentje bij te dragen aan een energieneutraal en toekomstbestendig Rotterdam. Maar Blijstroom doet meer dan coöperatieve zonnedaken ontwikkelen. Door middel van voorlichting te geven over energiebesparing (leden kunnen de warmtecamera lenen om te kijken waar in hun huis de meeste warmte verloren gaat) en duurzaamheid beter op de kaart te zetten werkt Blijstroom op een kleinschalige manier aan een betere toekomst voor Rotterdam. Dat gaat nu dak voor dak, wijk voor wijk. Maar elke grote sprong begon ooit met een eerste kleine stap.