“Als er meer samenwerking plaatsvindt tussen zogenoemde hubs, kunnen er grote stappen worden gezet op het gebied van innovatie.” Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) probeert een leidende positie in te nemen bij het stimuleren van samenwerkingen tussen diverse hubs. Hiermee wordt een voorbeeld gegeven aan andere organisaties, in de hoop dat zij zullen volgen.

Wat zijn hubs?

“In ons huidige startup ecosysteem, zowel binnen als buiten de metropoolregio, bestaat er een groot aantal organisaties, zogeheten hubs, die de groei van startups begeleiden en stimuleren. We zien dat deze hubs de focus leggen op de dominante sectoren van de regio: YES!Delft begeleidt tech-startups, Greenport focust zich op de ontwikkeling van startups in de tuinbouwcluster en PortXL houdt zich bezig met innovaties in de havensector. Deze hubs bieden een relevant netwerk voor de startups en brengen op deze manier mooie kansen met zich mee.

Helaas is er een groot gebrek aan diversiteit binnen de startups en de hubs waar deze startups zich bij aansluiten. Neem ECE als voorbeeld. In onze programma’s willen mensen die een oplossing hebben voor een probleem dat ze waarnemen een onderneming starten, maar ze missen vaak een innovatieve technologie om daadwerkelijk een passende oplossing te kunnen bieden. Aan de andere kant heb je de technisch sterkere mensen die over de kennis en vaardigheden beschikken om innovatieve producten te ontwikkelen, maar geen kijk hebben op wat er in de markt speelt. Zolang er geen overeenkomst is tussen het product en de behoefte van de consument, kan het product nog zo innovatief zijn, maar zal het geen succes hebben. Deze ‘market fit’ is cruciaal.

‘Market fit’ als sleutel tot innovatie

Om het aantal startups dat succesvol is te verhogen, moet er meer diversiteit binnen de startups en de hubs komen. ECE richt zich op het creëren van ondernemers (niet specifiek startups) door het overbrengen van kennis van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Dit jaar is ECE een samenwerking aangegaan met YES!Delft. Deze samenwerking tussen twee hubs die elk een andere discipline in huis hebben, brengt deelnemers samen. We werken nu als hubs bijvoorbeeld samen op het gebied van startprogramma’s voor ondernemers. Op deze manier komen ondernemers met een technologische en bedrijfskundige achtergrond samen en krijgen zij de kans om samen te werken. Uit onderzoek van de EUR[1] is gebleken dan de kans op succes hoger is wanneer een team bestaat uit mensen van verschillende achtergronden. Senz Umbrella en Magnet.me zijn inspirerende voorbeelden van teams die uit zowel studenten van de TU Delft als Erasmus Universiteit bestaan en daarmee technologie en ondernemerschap bij elkaar brengen.

Om het ecosysteem binnen Nederland een boost te geven, streven wij naar meer samenwerking tussen de verschillende hubs om ondernemerschap te stimuleren en kennis met elkaar te delen. Binnen de metropoolregio beschikken we over veel kennis en hebben we organisaties om deze kennis over te brengen naar zowel hoog- als laagopgeleiden. Als de hubs in staat zijn om dit te delen en als organisaties ook te profiteren van elkaars netwerk en sterke punten, kunnen we grote stappen nemen op het gebied van innovatie.”


[1] A.S. Alexiev, J.J.P. Jansen , F.A.J. van den Bosch and H.W. Volberda, Top Management Team Advice Seeking and Exploratory Innovation: The Moderating Role of TMT Heterogeneity, Journal of Management Studies , Volume 47 – Issue 7 p. 1343- 1364

Floortje Mostert | Erasmus Centre for Entrepreneurship