Sinds november 2016 werkt de Metropoolregio Rotterdam Den Haag aan een Europese topregio. De aangesloten 23 gemeenten gaan samen de uitdaging aan om een aantrekkelijke regio te creëren. Een regio waarin mensen werken, wonen en recreëren, waar (internationale) bedrijven zich vestigen en waar bezoekers zich welkom voelen. Het Haagse bedrijf Dutch Coast ontwikkelde samen met Studio Wolfpack uit Rotterdam het prototyping programma ‘Tech Meets Wijk’. We spreken met Gerrit Jan van ’t Veen.

Wat het prototyping programma ‘Tech Meets Wijk’ inhoudt? Van ’t Veen: “In de wijken zoeken we naar kansen voor nieuwe technologieën en de transitie van het huishoudboekje van de gemiddelde burger. We stellen de vraag hoe dit huishoudboekje er in de next economy anders uit gaat zien.”

Nieuwe inkomsten

In de next economy zijn mensen geen energieverbruikers meer, maar eigen energieleveranciers door bijvoorbeeld zonne-energie. Daarnaast verkrijgen we inkomsten op heel nieuwe manieren. “Bijvoorbeeld uit delen van een auto, of uit het verhuren van je huis wanneer je op vakantie bent. Het is ook mogelijk geld te verdienen door bijvoorbeeld een keer per maand een presentatie te geven over jouw expertise of door deel te nemen aan een project in de wijk”, vertelt Van ’t Veen.

Een concreet voorbeeld is een project dat door De Haagse Hogeschool is gestart. “Studenten zetten in de wijk Moerwijk een project opgezet genaamd ‘Made in Moerwijk’. Het project draait op de principes van een circulaire economie. Zo werd er een tafel gemaakt van lokaal hout, verkregen door lokale inzet. De komende maanden worden hier ook andere activiteiten aan toegevoegd in samenwerking met een groep gedreven sociale ondernemers.” 

Samenwerken aan een nieuw tijdperk

De next economy belooft een tijdperk te worden waarin het leven flexibeler is en waarin iedereen in staat is zijn hoofd boven water te houden door zijn eigen specifieke kennis en talenten op maat in te zetten. “Deze next economy heeft bovendien een bepaalde mate van wederkerigheid”, zegt Van ’t Veen. “Het heeft wellicht als bijkomstigheid dat we minder individualistisch worden en met lokale partijen meer problemen gezamenlijk oplossen.”

Bewustzijn is een eerste vereiste

Voor het vormen van de next economy betrekt Dutch Coast iedereen door ze dingen te laten doen waar ze goed in zijn. Dutch Coast wil concreet aan de slag gaan en wil met elkaar en successen behalen door te doen waar je kracht ligt. Van ’t Veen: “De kern is dat mensen bewust moeten worden van de rol die zij kunnen vervullen. Geen diploma betekent niet dat deelname uitgesloten is. Zo is er het idee om mini-certificaten uit te geven waarbij kennis aantoonbaar is zonder een volledig diploma in bezit te hebben.”

Van ’t Veen sluit zijn verhaal met een vrolijke noot af. “We moeten af van de participatiedemocratie, Roadmap Next Economy is geen participatievraagstuk. De overheid en het bedrijfsleven moeten echt tussen de mensen staan en niet ernaast of boven.”