In de woonwijk van de toekomst, ook wel de ‘Next Generation Woonwijk’ genoemd, wekken we onze eigen stroom op, laden we onze elektrische auto’s op aan een lantaarnpaal en meten diezelfde palen direct de fijnstof in de lucht. Het geheel zorgt voor een beter klimaat en een lagere energierekening. Next Generation wijkbewoners ontmoeten elkaar op fysieke plekken en op digitale platformen. We spreken met Maria Molenaar, voorzitter van de Raad van Bestuur van Woonstad Rotterdam, over de woonwijk van de toekomst, de rol die de woningcorporatie hierin speelt en wat de bewoners kunnen verwachten.

Het project Next Generation Woonwijk heeft als doel oudere woonwijken klaar te maken voor de toekomst en weer aantrekkelijk te maken door ze om te vormen tot duurzame, gezonde, levensloopbestendige en betaalbare woon-en leefgebieden. Het is de ambitie van de provincie Zuid-Holland om in 2035 qua energievoorziening in woonwijken CO2-neutraal te zijn.

Een pilot in Prinsenland

In het Rotterdamse Prinsenland is een pilot gestart van woningcorporatie Woonstad Rotterdam om de wijk toekomstbestendig te maken. Molenaar: “In een Next Generation Woonwijk zal je als bewoner niet enkel meer wonen in de wijk, maar ook bezig zijn met energie, water en afval. En met elkaar. Het is een fysieke leefomgeving waarin je meedoet, mobiliteit een rol speelt, je kunt leren en waar zorg en welzijn belangrijk zijn.”

Een lage energierekening door eigen panelen

“In de woonwijk van de toekomst maken we gebruik van alle mogelijkheden die er zijn om de wijk zo comfortabel mogelijk te maken. Concrete voorbeelden zijn een lagere energierekening omdat er door middel van eigen panelen energie wordt opgewekt. Of omdat er collectief met de wijk energie wordt opgewekt door een zonneweide. Slimme lantaarnpalen zorgen ervoor dat er geen onnodig licht brandt en communiceren met elkaar wanneer er iemand aankomt, en er extra licht nodig is.”

Langer thuis wonen door sensoren

Naast de aanpassingen die invloed hebben op het milieu, denken we ook aan de bewoners zelf. Molenaar geeft een voorbeeld: “Door het plaatsen van sensoren in huis kan er gedetecteerd worden of er iemand gevallen is en op de grond ligt. Als dit het geval is gaat er een melding uit naar de centrale en kunnen we via een speaker contact leggen om te vragen of de bewoner in orde is. Als dit niet het geval is schakelen we direct hulp in. Op deze manier kunnen ouderen langer thuis blijven wonen.”

Hebben bewoners hier nog een stem in en wie is verantwoordelijk voor de kosten? “We betrekken de bewoners bij de veranderingen door in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld via online platformen waar bewoners kunnen stemmen en hun ideeën kunnen delen. Maar ook betrekken we mensen door bij ze langs te gaan. Bij het toekomstbestendig maken van een woonwijk komen hoge kosten kijken. Deze komen niet allemaal voor rekening van de woningcorporaties. Ze worden verdeeld onder gemeenten, zorgverzekeraars en er kunnen verzoeken worden ingediend bij het investeringsplatform van de Roadmap Next Economy”, legt Molenaar uit.

Over hoe de eerste stappen zichtbaar gaan worden in Prinsenland kan Molenaar nog niet veel zeggen. “We zitten echt nog in de beginfase van het project. Er zijn wel al een aantal stappen gezet om het project op gang te brengen, maar niets hiervan is al concreet of zichtbaar.”