Het zal iedereen die innovatie en transitie volgt niet zijn ontgaan dat platforms en datatechnologie een steeds dominantere rol spelen. De big five van de wereldeconomie zijn nu Alphabet, Amazon, Apple, Facebook en Microsoft. De bekendste disruptors zijn AirBnB en Uber. Ze laten allemaal zien hoe groot de potentie van slimme datatechnologie is, maar ook wat de dreiging is van grote, centralistische spelers die aan het roer zitten van de platformeconomie. Ja, ze maken het mogelijk om peer-to-peer zaken te doen, om logistieke ketens te optimaliseren, om gigantische netwerken en markten van kleine spelers te organiseren. Maar ze zijn ook in staat om die markten zonder enige vorm van overleg te beïnvloeden, of om nieuwe regels op te leggen; ze sluizen een belangrijk deel van de marges de markt, de regio of het land uit.

Blockchain maakt het mogelijk om de fijnmazigheid en de ‘smartness’ van een platformeconomie te realiseren, zonder dat daarbij een machtige centrale speler nodig is. Kern van de technologie is dat we onze onderlinge transacties registreren in een gezamenlijk online grootboek waar alle betrokkenen in kunnen kijken, waarin niemand iets kan registreren zonder akkoord van het hele netwerk en waarin niets met terugwerkende kracht gewijzigd kan worden. Dit kan gaan om geld, aandelen, IP, energie of andere vormen van waarde. Er is in een blockchain-netwerk dus niet langer één partij die de controle heeft. Bovendien gebeurt alles digitaal waardoor de valuta, de transacties, de contracten en de ketens te programmeren zijn. Zogenaamde ‘smart contracts’ stellen mensen, bedrijven en machines in staat om automatisch en ‘real time’ handel met elkaar te drijven.

Belofte voor de toekomst

Het afgelopen jaar heeft Blockchain – als grote belofte voor de toekomst – vaak de pers gehaald. Bijvoorbeeld als energieverslinder of als nieuwe speculatiemarkt. De werkelijkheid is dat de technologie grote potentie heeft om complete markten democratisch te organiseren en te optimaliseren, maar dat er nog weinig breed toepasbare blockchain oplossingen beschikbaar zijn. Goed nieuws: de kinderziektes worden ‘as we speak’ verholpen, de markt laat zien dat zij de ontwikkeling bijzonder serieus neemt, de bewijslast stapelt zich op èn onze regio kan de lead pakken in deze ontwikkeling.

Blocklab

Het smart industries fieldlab Blocklab is opgericht om blockchain concreet te maken. Dit doen we door toepassingsgericht onderzoek en door het ontwikkelen van ‘use cases’ die in consortia met de markt worden ontwikkeld. Blocklab is een 100% dochter van het Havenbedrijf Rotterdam en focust op twee thema’s: logistiek (immers de grootste kracht van de haven) en energie (de grootste uitdaging voor de haven en zelfs de hele regio). Er draaien inmiddels zo’n acht use cases, de cybersecurity vakgroep van de TU Delft is aangesloten, Hogeschool Rotterdam en het STC idem. Er zijn internationale partnerships gesloten en nog voor de zomer wordt er een online laboratorium gelanceerd. Enkele voorbeelden van de projecten waaraan Blocklab meewerkt: een supply chain finance oplossing waarmee logistiek MKB-ers hun voorraden kunnen laten financieren; een sterk vereenvoudigde procedure voor het laden en lossen van containers, een gezamenlijke marktplaats voor handel in warmte, en een module voor decentrale elektriciteitshandel waarmee je kunt aantonen van welke energiebron de stroom afkomstig is.

Nog voor de zomer gaat een online laboratorium live waarop bedrijven en stadsbewoners mee kunnen werken aan de blockchain innovaties. Een trainingsaanbod is ook in de maak.


Benieuwd naar de blockchain basics?

Lees dit artikel: http://studiowolfpack.com/wp-content/uploads/Blockchain_basics_Wolfpack.pdf en deze infographic http://blocklab.nl/media/uploads/2017/09/What_is_Blockchain.pdf?x54716

De diepte in over blockchain voor logistiek? Lees de position paper. http://blocklab.nl/media/uploads/2017/09/A-lead-via-Blockchain-Technology.pdf?x54716

En blockchain voor het energienet? Lees de beta paper. http://www.blocklab.nl/media/uploads/2017/09/Beta-Paper-Blockchain-x-Energy-online_opmaak.pdf?x54716

Bijdragen aan de use cases? Neem contact op met Blockchain engineer Ilhan Ünlü, ilhan@blocklab.nl